Thực hiện thông tư 36 về công khai. Trường mầm non Hồng Thái công khai các điều kiện hiện có của nhà trường năm học 2021-2022 về Cơ sở vật chất, trang thiết bị và Đội ngũ và cam kết đảm bảo chất lượng