Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 1.129
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Hồng Thái thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

      UBND HUYỆN AN DUONG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

               Số: 59/TB-MNHT
CỘNG HÒA XàHỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             Hồng Thaí, ngày 21 tháng 7 năm 2021


                                            THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh vào các lớp Mầm non năm hoc 2021- 2022
Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ Công văn số 605/SGDĐT-KTKĐ nghy 24/3/2021 cúa Sở
GD8DT Hải Phòng về việc hướng dẫn Tuyển sinh các lớp Mầm non, lớp 1
lớp 6 và lớp10 năm hoc 2021-2022 như sau:
Căn cứ Công văn số 585/UBND-GDĐT ngày 29/4/2021 cüa UBND
huyện An Duong về việc hướng dẫn Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm
hoc 2021-2022;
Căn cứ tinh hình thực tế cùa đia phương, trường Mầm non Hồng Thaí
thông báo về việc Tuyển sinh vào các lớp mầm non năm hoc 2021-2022 như
sau:
1. Địa điểm, thời gian tuyển sinh:
- Địa điểm tuyển sinh: Tai Trường Mầm non Hóng Thál.
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 16/8/2021. (Hoc sinh
nhập hoc trở laị khi có công văn chỉ đao của UBND Thành phố).
2. Đối  tượng tuyển sinh:
- Trè từ 20 tháng đến 5 tuôi (Trẻ sinh từ tháng 10/2019 đến tháng
12/2016). Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thuộc địa bàn xã Hồng Thái.
3. Hồ sơ dự tuyẻn. (Phu huynh đăng ký hồ sơ tai trường Mầm non)
- Hồ sơ gồm: 

+ Đơn xin hoc (theo mẫu của trường).
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+ Bản photo Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo
bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thù tuc nhập khẩu cúa
công an huyện hoặc Giấy xác nhận cư trú taị địa bàn của công an xã cấp.
+ Ảnh 3x4 (4 ảnh).
+ Bản photo Phiéu tiêm chủng; Thè BHYT cùa trè dưới 6T.
Trường Mầm non Hồng Thái xin trân trong Thông báo để phụ huynh đến
làm thủ tục nhập học cho con em mình đúng thời gian quy định./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Thị Loan


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật